Altum

Projekta “Ogres Baltās skolas paplašināšanās” mērķis ir paplašināt Ogres Baltās skolas darbību, palielinot klašu skaitu un pirmsskolas grupiņu skaitu, tā uzlabojot Ogres novada un apkārtnes ģimeņu dzīves kvalitāti un veicinot iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošanos, stiprinot vietējo kopienu un veicinot ģimeņu sadarbību.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda pasākuma  “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” (Projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001)

 

Eiropas Solidaritātes korpuss

Skolas piens un auglis

Latvijas skolas soma