Valdorfpedagoģija radīta, domājot ne vien par bērna intelektuālo audzināšanu, bet vēl jo vairāk par sajūtu pasaules, fantāzijas un elastīgas domāšanas attīstīšanu. Šīs pieejas galvenā misija ir sekmēt bērna spējas atvērties dzīvei un pasaulei, attīstot gribu, jūtas un domāšanu. Ceļā uz to līdz 7 gadu vecumam tiek izmantots noteikts, bērniem saprotams dienas ritms un daudzveidīgas nodarbības: gleznošana, veidošana, aušana, koka darbi, maizes mīcīšana un cepšana. Liela nozīme ir dziesmām, kas papildina ikvienu ikdienišķu darbību, un pasakām, kas tiek izspēlētas
arī leļļu teātra formā. Bērni pavada dienu skaistā vidē, kurā rotaļlietas izgatavotas no dabas materiāliem – koka, klūgām, audumiem un vilnas.

 

Pirmsskolā uzņemam 2,5 – 6 gadus vecus bērnus. Darbojas divas jauktu vecumu grupas. Pēc pirmsskolas beigšanas bērni var turpināt valdorfpedagoģisko izglītību pamatskolā, kurā liela nozīme tiek piešķirta āra
nodarbībām – pārgājieniem un sportam.